2013 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alımı İlanı

DETAYLI BİLGİ İÇİN FORUM SAYFAMIZI TIKLAYIN

Başvuru Tarihleri


28 Ocak – 20 Şubat 2013


Başvuru Adresi


http://personeltemin.dzkk.tsk.tr


Bu kılavuz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı /Sahil Güvenlik Komutanlığında sözleşmeli subay/sözleşmeli astsubay olmak için başvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.


Meslek olarak Subaylığı/Astsubaylığı ve Denizciliği seçtiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

 

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Genel Koşullar:

(1)
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


(2)
 Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,


(3)
 Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;


(a)
 Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,


(b)
 Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,


(c)
 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Kanunun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden, mahkum olmamak.


(3) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilmemiş olmak,


(4)
 Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,


b. Öğrenimle İlgili Koşullar:


(1) Alım yapılacak branşlara uygun eğitim veren okullardan mezun bulunmak veya son sınıf öğrencisi olmak,


(2) Mezunlar için öğrenim durumunu belirten diploma veya geçici mezuniyet belgesi, son sınıf öğrencileri için öğrenci belgesi bulunmak,


(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış denklik belgeleri bulunmak,


(4) Yapılacak genel kültür ve meslek bilgisi sınavı, fiziki yetenek testi, uygulama sınavları (İhtiyaç duyulan sınıf/branşlara yönelik) ile mülakatta başarılı olmak, (Sahil Güvenlik K.lığı ‘’Sahil Güvenlik’’ branşına başvuran
adaylara Genel Kültür/ Meslek Sınavı yerine Sözel /Sayısal Yetenek sınavı yapılacaktır.)


(5) Alım yapılacak branşa uygun ilanda belirtilen mesleki sertifikalara sahip olmak,


(6)
 Alımı yapılacak branşa göre belirlenen ve ilanda belirtilen sınavlardan istenilen yeterli notu almış olmak,


c. Yaş İle İlgili Koşullar:


(1) Sözleşmeli subaylar için; 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşını (01 Ocak 1986 ve sonra doğanlar), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlardan ise 32 yaşını (01 Ocak 1981 ve sonra
doğanlar) bitirmemiş olmak.


(2) Sözleşmeli astsubaylar için; 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat tarihinde; dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi(lisans) bitirenler için 27 yaşını (01 Ocak 1986 ve sonra
doğanlar),; dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler(önlisans) için 24 yaşını (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar) bitirmemiş olmak.


ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:


(1) Fiziki yetenek değerlendirme testlerine başlamadan önce yapılan ön sağlık muayenesinde (T.S.K.Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen ön sağlık koşullarını taşıyıp, taşımadıklarının tespit edilmesine yönelik)
öngörülen koşulları taşımak. (Başarısız sayılanlar Fiziki yetenek değerlendirme testlerine alınmazlar.)


(2) Alım yapılacak branş için sevk edileceği askeri hastanelerden sağlam raporu almak,


d. Kaynaklar:


(1) Sözleşmeli subaylık için;


(a) Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,


(b) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olanlar veya terhis edilenler,


(c) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Sivil Memur ve İşçiler,


(ç) Bayanlar.


(2) Sözleşmeli astsubaylık için;


(a) Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,


(b) Uzman Erbaşlar,


(c) Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş veya er olarak yapıp terhis edilenler ile askerlik hizmetini yerine getirip terhis edilenler,


(ç) Bayanlar,


(d) Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapmakta olanlar veya terhis edilenler sözleşmeli astsubaylığa alınmazlar.


e. Özel Koşullar:


(1) Askerlik hizmetini yaparken başvuran yedek subay için EK-A’da, kısa dönem erbaş/er ve erbaş/erler için EK-B’de örneği bulunan, üç sicil amirinden uygun onaylı nitelik belgesi almak (Kıt’ada üç ayını doldurmamış
olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip gönderilir)(Nitelik Belgeleri yazılı sınavı kazanan adaylardan 2’nci Seçim Aşamaları’na gelirken istenecektir).


(2) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden uygun onaylı EK-C’de örneği bulunan nitelik belgesi almak(Kıt’ada üç ayını doldurmamış olanların nitelik belgesi üç
ayı doldurmalarını müteakip gönderilir)(Nitelik Belgeleri yazılı sınavı kazanan adaylardan 2’nci Seçim Aşamaları’na gelirken istenecektir).


(3) Halen uzman erbaş olarak görev yapmakta olanlar için üç sicil amirinden uygun onaylı EK-Ç’de yer alan nitelik belgesi(Kıt’ada üç ayını doldurmamış olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip gönderilir)
(Nitelik Belgeleri yazılı sınavı kazanan adaylardan 2’nci Seçim Aşamaları’na gelirken istenecektir).


(4) Sözleşmeli subaylık için yedek subayların veya sözleşmeli astsubaylık için uzman erbaşların, hizmet esnasında aldıkları sicil not ortalaması 85 not ve üzerinde olmak.


(5)
 İngiliz Dili ve Edebiyatı alımına başvuruda bulunan tüm adaylar için TOEFL-IBT sınavında en az 90 not almış olmak.

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN FORUM SAYFAMIZI TIKLAYIN

HABER BİLGİLERİ
Bu haber 24 Şubat 2013, 10:26 tarihinde Sözleşmeli Subay Alımları kategorisinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Haber 19.628 Kez Okunmuş..
PAYLAŞ
facebook Twitter Frienfeed Twitter Google
YORUM YAZIN

İsim :

E-posta:

WebSite:

  1. Hüseyin diyor ki:

    sahil güvenlik ikmal subayı olarak kaç kişiyi alacaklar bilgisi olan varmı

  2. celil diyor ki:

    ygs-4205

  3. dogan diyor ki:

    arkadaşlar 2013 te yada 2014 te melek liseleri yada imamhatip liselerinden alım yapılackamı yeni yasa yolda diye biliyorum googleden imamhatiplilere harp okulu aratırsanız bahsettiğim habere ulaşırsınız bu yasa 2013te geldimi yada 2014te gelicekmi bir bilginiz varsa mesaj atın lütfen…

Benzer Haberler
<

Güncel Sınav Haberleri İçin E Posta Aboneliği

E-mail adresinizi giriniz:

Yazarlarımız
Yorumlar
Anket
Eğitim Seviyeniz?
İlköğretim Öğrencisi
İlköğretim Mezunu
Lise Öğrencisi
Lise Mezunu
Önlisans Öğrencisi
Önlisans Mezunu
Lisans Öğrencisi
Lisans Mezunu
Diğer