2014 Jandarma Muvazzaf Subay Alımı

Merhaba Arkadaşlar

Jandarma Genel Komutanlığı Personel Alımı Kapsamında MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY alımı yapacaktır. İlgilenen Arkadaşlara başarılar dileriz. Sınav ile alakalı tüm sorularınızı bizlere iletebilirsiniz.

Muvazzaf Subay Alımı

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

BAŞVURU TARİHİ : 21 OCAK – 07 ŞUBAT 2014

YAZILI SINAV TARİHİ : 22 ŞUBAT 2014

İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI TARİHİ : 10-14 MART 2014

BAŞVURULAR İÇİN ÜCRET ALINMAMAKTADIR

YAZIŞMA ADRESİ

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL TEMİN MERKEZİ KOMUTANLIĞI ANITTEPE KORGENERAL NACİ TINAZ KIŞLASI 06580 ANITTEPE/ANKARA

İNTERNET ADRESİ

BAŞVURU İŞLEMLERİ, DUYURU VE İLANLAR İÇİN : www.jandarma.tsk.tr

TELEFON NUMARASI

0 312 456 36 28 – 0 312 456 36 29 – 0 312 456 36 23 (MESAİ GÜNLERİNDE SAAT 09.00-18.00 ARASI)

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığının emirleri doğrultusunda değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığıyla duyurulur.

İÇİNDEKİLER

SAYFA

1. GENEL BİLGİLER…………………………………………………………………………………………………. 1

2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR ……………………………………………………………………… 1

a. Genel Koşullar

b. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar

c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı İle İlgili Koşullar ç. Sağlık İle İlgili Koşullar

ç. Diğer Koşullar

3. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ…………………………………………………….. ……. 4

4. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI…………………………………………………………………………… 4

5. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR……………………………………………….. ……. 5

6. BAŞVURU SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI …………………………………………….. 5

7. UYGULANACAK SINAVLAR ………………………………………………………………………………….. 5

a. Yazılı Sınav

b. İkinci Aşama Seçme Sınavları

8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI……………………………………………………………………. ….. 10

9. SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ…………………………………………………………………………………. ….. 10

10. BAŞARI SIRASININ TESPİTİ…………………………………………………………………………………… …… 10

11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ………………………………………………………………….. …… 10

12. KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ……………………………………………………………………. 10

13. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………… 11

14. JANDARMA EĞİTİM / JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA ULAŞIM………………………… …… 12

TABLO – 1 MUVAZZAF SUBAY SINIFLARI VE YABANCI DİL PUANI DURUMU…………………………….. 13

TABLO – 2 MUVAZZAF SUBAY TEMİNİNDE KAYNAK LİSANS PROGRAMLARININ

ADLARI VE KOD NUMARALARI İLE SINIF TABLOSU………………………………………….. 14

TABLO – 3 MUVAZZAF SUBAY ADAYLARI İÇİN BO Y-KİLO TABLOSU…………………………………. 20

TABLO – 4 MUVAZZAF SUBAY OLMAK İSTEYEN TSK’DA GÖREVLİ SİVİL MEMUR

VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ……………………………………………………………….. 21

TABLO – 5 MUVAZZAF OLMAK İSTEYEN YEDEK SUBAYLAR (YEDEK SUBAY

ÖĞRENCİ DAHİL) İÇİN NİTELİK BELGESİ………………………………………………………… 22

TABLO – 6 KISA DÖNEM ERBAŞ ve ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ…………………………………………. 23

1. GENEL BİLGİLER

a. Jandarma Genel Komutanlığının Muvazzaf Subay ihtiyacını karşılamak amacıyla fakülte ve yüksek okul mezunlarından sınavla TABLO-1′de belirtilen sınıflarda muvazzaf subay statüsünde erkek/bayan personel alınacaktır.

b. Adayların, TABLO-2′de belirtilen en az 4 yıl süreli kaynak lisans programlarından mezun olması gerekmektedir. Adayların mezun oldukları/olacakları lisans programına göre başvurabilecekleri sınıflar TABLO-2′de belirtilmiştir

c. Muvazzaf subaylığa müracaat eden adayların kayıt kabul tarihinden (Ağustos 2014) önce mezun olabilecek durumda olması zorunludur.

ç. Adaylar, mezun oldukları/olacakları TABLO-2′de belirtilen lisans programlarından sadece bir sınıfı tercih edebileceklerdir.

TABLO-2′de yer almayan lisans programlarından mezun olan/olacak adaylar başvuruda bulunamazlar.

ç. Kontenjanlar, sınav zamanları, sınav konuları ve sınavların yapılacağı yerler ile değerlendirme hususundaki değişiklikler Jandarma Genel Komutanlığının internet adresinden duyurularak idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

d. Lisansüstü eğitimini tamamlayan adayların bitirdiği lisansüstü eğitim programının TABLO-2′de olup olmadığına bakılmayacaktır. Bu durumdaki adaylar lisans öğrenim alanları TABLO-2′de bulunuyorsa başvuru yapabileceklerdir. Lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak, adaylara ilk başvuru esnasında yaş koşulu avantajı getirmektedir. Lisansüstü eğitimine devam eden ve başvuru yılı itibari ile 32 yaşından büyük olmayan adayların 10 Mart 2014 tarihine kadar mezun olmuş durumda olmaları gerekmektedir.

2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

a. Genel Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmeliğin 25 ve 26′ncı maddelerinde düzenlenmiş olan “En az 4 yıl süreli fakülte ve yüksek okulları kendi nam ve hesabına bitirenler ile yedek subaylık hizmetini yaptıkları sırada muvazzaf subay olmak üzere müracaat edenlerde aranacak nitelikleri taşımak.”

(3) Alınacak öğretim elemanı adayları için;

(a) Lisans mezuniyet kredisi dörtlük sisteme göre 2.50 veya yüzlük sisteme göre 60 ve yukarısında olmak.

Dörtlük sistemi uygulayan üniversite tarafından not dökümünün (Transkript) yüzlük sisteme dönüştürülmesi durumunda, belirtilen kriterlerden birisini sağlayan not esas alınacaktır.

2014 yılında mezun olacak adayların 7 dönem üzerinden bu şartları sağlamaları gerekmektedir.

(b) TABLO-1′de belirtilen yabancı diller için ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavların (ÜDS, YDS, TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, IELTS, CPE, CAE, FCE, HSK, ALPT, DELF, ZD, TOPIK, TELC) karşılığı asgari İngilizce yabancı dil puanına (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarına ait) sahip olmak.

(c) TABLO-1′de belirtilen asgarî İngilizce dil puanına (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarına ait) sahip adayların İngilizce dil puanlarını gösteren belgelerini sınavların FKDT aşamasına girmeden önce ibraz etmeleri gerekmektedir.

DİKKAT! Yabancı diller haricindeki branşlara başvuracak öğretim elemanı adaylarının İngilizce dışındaki dil puanı belgeleri kabul edilmeyecektir.

(ç) İngilizce dil puanı belgesi olmayan adaylar; 08 Mart 2014 tarihinde Beytepe-Jandarma Okullar Komutanlığında yapılacak İngilizce dil sınavına gireceklerdir. Başvurmuş oldukları sınıfla ilgili olarak TABLO-1′de belirtilen asgari İngilizce dil puanını alan adayların işlemleri devam ettirilecektir.

(ç) Yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayların tüm sınav aşamalarında başarılı olarak kabul işlemleri yapılsa dahi, adaylık işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

(d) Öğretim elemanı branşları için pedagojik formasyon

aranmayacaktır.

(4) Tabip ve Diş Tabibi sınıfına başvuracak adaylardan devlet hizmeti yükümlülüğü olanlar için Sağlık Bakanlığının olumlu görüşünü almış olmak,

(5) Sınıf, cinsiyet ve kaynak lisans programları TABLO-2′de gösterilmiştir. Adaylar TABLO-2′den mezun oldukları/olacakları lisans programına uygun sınıflara başvurabileceklerdir.

(6) Adaylar sadece (1) branş seçebilecektir.

(7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(8) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22.05.1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun 148′inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak.

(9) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

(10) Daha önceden çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından ahlak veya disipline aykırı bir nedenle çıkarılmamış olmak,

(11) Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, siyasi parti organları veya bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olmak,

(12) İçişleri Bakanlığını sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ile tazminat borcu olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeniyle ileride sınıf değişikliği isteğinde bulunmayacağını taahhüt etmek,

(13) Hakkında “Yedek Subay Olamaz” kararı bulunmamak,

(14) Bakaya, yoklama kaçağı veya saklı olarak aranmamak veya bu suçlardan yargılanıyor olmamak, soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamış olmak,

(15) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak,

(16) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların aldıkları sicil, sicil tam notunun %85 veya daha üstünde olmak, hâlen bu görevlerde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranların ayrıca, sıralı üstlerinden Muvazzaf Subay olmaya layık olduklarına dair olumlu nitelik belgesi düzenlenmek,

(17) Yabancı uyruklu kişilerle evli olanlar, bu durumlarını belirten dilekçelerini, evlilik belgesi fotokopileri ile birlikte başvuru tarihleri arasında “Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Anıttepe Korgeneral Naci Tınaz Kışlası Anıttepe/ANKARA” adresine iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir.

Bu durumdaki adayların başvurularının değerlendirilmesi (kabul ve reddedilmesi) Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

(18) Yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayların tüm sınav aşamalarında başarılı olarak kabul işlemleri yapılsa dahi, adaylık işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

b. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar:

(1) Başvuruda bulunacak adaylar için Ağustos 2014 tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak,.

Mezun olunan/olunacak lisansüstü eğitim programının adı önemli değildir. Lisansüstü eğitimine devam eden 28-32 yaş aralığındaki adayların 10 Mart 2014 tarihine kadar mezun olmaları gerekmektedir.

Lise/dengi okul veya 2 yıllık önlisans mezunu adayların Muvazzaf Subay başvuruları kabul edilmez.

(2) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak,

(3) Okul idarelerince disiplin ve ahlak yönünden cezalandırılmamış olmak ve menfi nitelikleri bulunmamak,

(4) Askerliğini yedek subay veya 1076 sayılı kanuna göre kısa dönem erbaş olarak yapanlardan terhis edilenler hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askerî ve sivil okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak.

c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar:

(1) Lisans programlarından mezun olan veya mezun olabilecek durumda bulunan adaylar için başvuru yılı itibariyle, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşından büyük olmamak, (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1987 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için başvuru yılı itibariyle, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşından büyük olmamak. (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1982 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK)’nun lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği gereği hazırlık sınıfları haricinde en az 5 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim programlarından (Diş Hekimliği, ve Tıp) mezun veya mezun olabilecek durumda olanlar lisansüstü eğitim düzeyinde değerlendirileceklerdir.

(3) Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağladığı halde, internet ortamında başvuru yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığını mesai saatleri içinde aramaları hâlinde, durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için bilgilendirilecektir. Başvuru yılı itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşulunu taşımadığı halde, internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bütün işlemleri iptal edilecektir.

(4) Herhangi bir hastalığa bağlı olmama koşuluyla bayanlarda en az 164 cm. erkeklerde ise en az 169 cm. boyunda olmak ve TABLO-3′de belirtilen boy- kilo değerleri arasında olmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.

ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:

(1) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak. Frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, vücudunda dövme, konuşmasında pelteklik, tutukluk, kekemelik, ayaklarında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren herhangi bir rahatsızlığı vb. diğer sağlık kusurları bulunmamak.

(2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen Muvazzaf Subay adayları ile ilgili gerekli sağlık kriterlerini taşımak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden/Sağlık

Muayene Merkezlerinden kazanmış olduğu sınıf ile ilgili “…………………………. sınıfında Muvazzaf Subay

olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak.

d. Diğer Koşullar:

TSK’da görevli; yedek subay, yedek subay adayı öğrenci, kısa dönem erbaş ve erler ile sivil memur veya işçilerden Muvazzaf Subaylığa müracaat edenler için sıralı sicil amirlerinden “Muvazzaf Subay Olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak (TABLO-4,5,6). Aday olarak seçilenlerden kıt’a veya kurumda üç ay görev yapmamış olanların nitelik belgeleri üç ayı doldurmalarını müteakip tanzim edilerek gönderilecek, bu durumda adaylara konuyu açıklayıcı belge verilecek ve aday mülakata gelirken getirecektir.

3. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

Başvuruların başlaması : 21 Ocak 2014

Başvuruların sona ermesi : 07 Şubat 2014

4. BAŞVURMA İŞLEMİNİN YAPILMASI

a. Adaylar 21 Ocak – 07 Şubat 2014 tarihleri arasında, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına ulaşabileceklerdir. Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular geçici olarak kabul edilecektir.

DİKKAT!

İnternetten başvuru işlemleri 07 Şubat 2014 tarihinde saat 17.00′de sona erecektir. Başvurunuzu tamamladıktan sonra mutlaka yazıcıdan çıktısını alınız. Başvurular tamamlandıktan sonra internetten yapılacak sınava çağrı duyurusunda ismini göremeyen ancak internetten başvuru yaptığını iddia eden adayların, bir hak iddia edebilmeleri için başvuru yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını şahsen beyan etmeleri gerekmektedir.

Başvurular için herhangi bir ücret işlemi uygulanmamaktadır.

b. Başvurular için herhangi bir kılavuz, form vb. doküman dağıtımı yapılmayacaktır. Başvurular, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden, internet ortamında yapılacaktır. İnternet ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

c. Hâlen TSK’da; yedek subay, yedek subay adayı öğrenci, kısa dönem erbaş ile sivil memur veya işçi olarak görevli olanlardan, gerekli giriş koşullarını taşıyan istekli adaylar da başvurularını www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yapacaklardır.

Bu durumdaki adayların ikinci aşama seçme sınavlarının Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Test aşamasında başarılı olmaları durumunda yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra ilgili Nitelik Belgesi (Tablo-4,5,6) örneğini görev yaptıkları kıt’a komutanlıklarındaki sicil amirlerine doldurtmaları ve hazırlanan belgeyi kapalı mühürlü zarf içerisinde mülakat sınavına gelirken elden getirmeleri gerekmektedir.

5. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Muvazzaf Subay başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, bilerek yanlış ve farklı bilgiler vererek seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi, kabul işlemleri iptal edilecektir.

6. BAŞVURU SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI

a. İnternet ortamında yapılan başvuru sonrasında başvurusu kabul edilen adaylar, başvurularının kabul edildiğine dair Başvuru Sonuç Sorgulama sayfasının çıktısını alacaklardır. Hiç bir adaya, başvurusunun kabul edildiğine dair posta yoluyla yazılı herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

b. Başvurusu kabul edilerek aday kaydı yapılanların, isimleri ile yazılı sınav tarihleri ve yazılı sınav yerlerine ilişkin bilgiler, 14 Şubat 2014 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, ayrıca bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

7. UYGULANACAK SINAVLAR

Sınavlar iki aşamalı olarak uygulanacaktır. Birinci aşama Yazılı sınav, İkinci aşama Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ve Mülakat sınavını kapsamaktadır. (Jandarma Genel Komutanlığı, adaylara duyurmak suretiyle sınavların şeklinde ve içeriğinde değişiklik yapabilir.)

a. Yazılı Sınav

(1) Yazılı sınav 22 Şubat 2014 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav merkezi, saati ve sınav ile ilgili diğer açıklayıcı bilgiler 14 Şubat 2014 tarihine kadar sadece www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca yazılı bir bildirimde bulunulmayacaktır.

(2) Aday başvuru sayısına bağlı olarak, Jandarma Genel Komutanlığı gerek gördüğünde Ankara dışında ayrıca başka merkezlerde de yazılı sınav yapabilecektir.

(3) Yazılı sınavda tüm adaylara aşağıda belirtilen konulardan toplam 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan Genel Kültür Testi uygulanacaktır.

(a) Sözel (Türkçe) Yetenek (Üniversite ÖSS/YGS Soruları)

(b) İnkılap Tarihi

(c) Atatürkçülük

Türk Devlet Hayatı, Fikir Hayatı, Ekonomik Hayatı, İlke ve İnkılapları

(ç) T.C. Anayasası

(ç) Birleşmiş Milletler

(d) Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar

(e) Coğrafya

(4) Meslek Bilgisi Sınavı : Muvazzaf subay adayları, 22 Şubat 2014 tarihinde Genel Kültür Sınavının hemen ardından Meslek Bilgisi Sınavına tabi tutulacaktır. Adaylara mezun olunan fakülte/lisans programı ile ilgili alanda 50 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecektir.

(5) Sınav süresi (120) dakika olup, Genel Kültür Sınavı 50 puan, Meslek Bilgisi Sınavı 50 puan olmak üzere değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Değerlendirmede 50 puan üzerinden; Genel Kültür Sınavından 30 ve daha yukarı, Meslek Bilgisi Sınavından 35 ve daha yukarı olmak kaydıyla her iki sınavdan toplam 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacak, Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT) sınavına çağrılacaktır.

(6) Beden Eğitimi Öğretmeni Olarak Alınacakların Fizikî Kabiliyet Sınavı (FKS)

(a) Yazılı sınava katılan adayların Fizikî Kabiliyet Sınavları (FKS) 24-26 Şubat 2014 tarihleri arasında Jandarma Okullar Komutanlığı Beytepe/Ankara adresinde yapılacaktır. FKS’ye gelirken adayların getireceği belge ve malzemeler:

(I) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı,

(II) Siyah tükenmez kalem, siyah kurşun kalem, silgi ve kalem açacağı,

(III) Eşofman/spor şortu ve spor ayakkabısı.

(b) Adaylara uygulanacak FKS konuları;

(I) Atletizm: 100 m Koşu, Yüksek Atlama, Uzun Atlama, Gülle Atma ve 1500 m Koşu konularından,

(II) Jimnastik: Öne Takla, Geriye Takla ve Erişmek, Überschlag, Esneklik, Barfikste Düz ve Ters Cephe Çıkışı ve Atlama Beygirinden Açık ve Kapalı Geçiş konularından,

(III) Oyunlar : Futbol, voleybol, basketbol, hentbol, güreş ve yüzme branşlarından Jandarma Okullar Komutanlığınca belirlenecek 4 branşta sınav yapılacaktır.

(c) Bu sınavlarla ilgili FKS puan tablosu ve kesin olarak hangi branşlarda sınav yapılacağı başvurular tamamlandıktan sonra www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

(ç) Fizikî Kabiliyet Sınavının yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (ameliyatlı, burkulma, kırık vb.) bulunan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendilerine ayrı bir sınav tarihi tahsis edilmeyecektir.

(ç) Fizikî Kabiliyet Sınavına katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

(7) Beden Eğitimi Öğretmeni adayları için değerlendirme: Genel Kültür ve Meslek Bilgisi Sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilip 70 puan ve üzeri alan adaylardan, Fizikî Kabiliyet Sınavı (FKS) 100 puan üzerinden değerlendirilip 60 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılarak, 10-14 Mart 2014 tarihlerinde yapılacak olan Ön Sağlık Muayenesine çağrılacaktır.

(9) Yazılı sınav sonuçları 03 Mart 2014 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde ilân edilecektir.

(10) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavlarına çağrılacak, başarısız olan adaylar ikinci aşama sınavlarına alınmayacaktır.

b. İkinci Aşama Seçme Sınavları

Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT) 10-14 Mart 2014 tarihleri arasında yapılacak, başarılı olan adaylar 10-14 Mart 2014 tarihleri arasında mülakat sınavına alınacaklardır. Adayların hangi tarihte mülakata gireceği sınavın Ön Sağlık Muayene ve FKDT aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.

(1) Ön Sağlık Muayenesi

(a) Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen (TABLO-3′de erkek ve bayan adaylar için ayrı ayrı belirtilmiştir.) boy ve kilo standartları ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet ve yeterlilik testine alınacaklardır. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

(b) Yazılı sınavda başarılı olarak, Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine davet edilen adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş koşullarında belirtilen boy ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları tespit edilecek, boy-kilo koşullarını taşımayan adaylar başarısız sayılacak ve fizikî kabiliyet değerlendirme testlerine alınmayacaktır.

(c) Ön sağlık muayenesinde adayların, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.

(2) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT)

(a) Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine gelirken getirecekleri belge ve malzemelere ilişkin duyuru Yazılı Sınav Sonuçlarının açıklanması sırasında www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

(b) Adaylara uygulanacak FKDT konuları ve baraj değerleri aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen FKDT barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

FİZİKİ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTİ BARAJLARI

YAŞ GRUBU ŞINAV MEKİK 1500 M.KOŞU
ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN
1 ‘İNCİ GRUP 17-25 YAŞ 12 5 12 5 8 dk. 09 sn. 11 dk. 39 sn.
2′NCİ GRUP 26-30 YAŞ 8 4 8 4 8 dk.19 sn. 11 dk. 59 sn.
3′ÜNCÜ GRUP 31-35 YAŞ 6 3 6 3 8 dk. 29 sn. 12 dk. 09 sn.

(ç) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (ameliyatlı, hamile, burkulma, kırık vb.) bulunan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendilerine ayrı bir sınav tarihi tahsis edilmeyecektir.

(ç) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

(d) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Test Aşamasına Beden Eğitimi Öğretmen adayları katılmayacaklardır.

c. Mülakat Sınavı ve Mülakata Gelirken Getirilecek Belgeler

Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan adaylar, 10-14 Mart 2014 tarihleri arasında Korgeneral Naci TINAZ Jandarma Kışlası Anıttepe – ANKARA adresinde yapılacak olan mülakat sınavına alınacaklardır. Her aday için tek bir gün planlanacaktır. Adayların hangi tarihte mülakata gireceği sınavın Ön Sağlık Muayene ve FKDT aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.

Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan adayların, mülakat sınavına gelirken yarım kapak karton dosya içinde (cepli föy, plastik dosya vb. içine kesinlikle konulmayacak), aşağıdaki sıraya göre takarak getirecekleri belgeler;

(a) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı, (Dosyaya takılmayacak olup adayın yanında bulunacaktır.)

(b) Nitelik Belgesi: Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar ile TSK’da sivil memur veya işçi olarak çalışmakta olan adaylar için, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde birlik komutanlıklarından alınan TABLO-4, TABLO-5 ve TABLO-6′daki açıklamaları bulunan nitelik belgesi,

(c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kendisine ait nüfus cüzdanının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.),

(ç) Mezun olduğu/olacağı lisans programına ait diploma veya mezuniyet belgesinin/öğrenim durum belgesinin noter onaylı sureti veya mezun olunan fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneği. Yıpranma ihtimaline karşı aslını getirmek yerine, onaylı örneklerinin getirilmesi tercih edilebilir.

(ç) Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin noter onaylı sureti.

(d) Not Durum Belgesi (Transkript): Muvazzaf subay öğretim elamanı adaylar

bitirdiği veya bitireceği en az dört yıllık fakülte veya yüksek okula ait okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin fotokopisi. Adayın adı, soyadı, okul ve mezun olduğu bölüm ismi bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.

(e) Lise Diploması:

(I) Lise diplomasının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini

veya,

(II) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının fotokopisini (Mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine veya mezun olduğu lise müdürlüğüne onaylatarak) veya,

(III) Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesini alacak ve belgenin aslını getireceklerdir.

(f) Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesinin aslı veya askerlik şubesi tarafından ya da noter tarafından onaylanmış sureti.

(ğ) Askerlik hizmetini yapmamış erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir

belge.

(g) Vesikalık 6 adet renkli fotoğraf. Belgelere yapıştırılanlar dışında 4,5 cm. x 6 cm. ebadında olacak ve bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya takılacak, fotoğrafların arkasında adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır.

(ı) Varsa, son iki yıl içinde girilmiş Yabançı Dil Sınavı (YDS) (en az 70 puan) ve TOEFL (en az TOEFL-IBT için 84, TOEFL-CBT için 221 TOEFL-PBT için 561) sınavı sonuç belgesi asılları veya noter onaylı sureti. (JAMYO’ya Öğretim Elemanı olarak temini yapılacak adayların Tablo-1′de belirtilen YDS not belgelerini getirmeleri zorunludur.)

(ğ) Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanların belge asılları veya noter onaylı sureti.

(j) Varsa, lisansüstü eğitimini tamamladığına ilişkin belge asılları veya noter onaylı

sureti.

(k) Şehit ve gazi çocuğu olanlara ait şehit ve gazi belgesi.

(l) Dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Bu belgenin örneği, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra www.jandarma.tsk.tr. internet adresinde Muvazzaf/Sözleşmeli Subay duyuruları bölümünde yayımlanacaktır. Adaylar bu belgeyi bilgisayar ile talimatına uygun şekilde doldurup imzalanmış olarak getireceklerdir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değişiklik yapılmayacaktır.)

(3) Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında getirmeyecekler/bulundurmayacaklardır.

(4) Adayların, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken istenen belge ve malzemeleri mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınavlara alınmayacaklar ve işlemleri iptal edilecektir.

(5) Mülakat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komisyonunca değerlendirilecektir.

8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçları 28 Mart 2014 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sonuçlar adaylara ayrıca yazı ile bildirilmeyecektir.

9. SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ

Başarılı ilan edilen adayların; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden veya Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca Sağlık Kurulu Muayenesi yapmaya yetki verilen Geçici veya Daimi Askerî Sağlık Muayene

Merkezlerinden Nisan-Mayıs döneminde kazanmış olduğu sınıf ile ilgili “………………………………. sınıfında

Muvazzaf Subay olur” kararlı sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.

10. BAŞARI SIRASININ TESPİTİ

Adayların asıl veya yedek sıralaması katıldıkları seçme sınav notları esas alınarak hesaplanan nota göre yapılmaktadır.

11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ

Sınavların tüm aşamalarında başarılı olarak asıl ve yedek sırada ilan edilen adaylar hakkında 2014 yılı Nisan-Ağustos ayları arasında ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik soruşturması yaptırılacaktır.

12. KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ

a. Muvazzaf Subay adaylarına, kayıt kabul tarihi ve askerî eğitime başlama tarihi ile ilgili olarak Temmuz- Ağustos 2014 ayları içerisinde www.jandarma.tsk.tr internet adresinden duyuru yapılacaktır.

b. Muvazzaf subay adayları işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Ağustos-Aralık 2014 tarihleri arasında J.Okll.K.lığında Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) eğitimine alınacaklardır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar ilgili karargah kurum ve birlik komutanlıkları emrine atandırılacaktır.

c. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, kayıt kabul işlemleri sırasında

diplomasında yazılı lisans program adı, TABLO-2′de belirtilen lisans programlarıyla birebir aynı olmayan ya da herhangi bir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların işlemleri iptal edilecek ve kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.

13. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

a. Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak olan, Yazılı Sınav, Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ile Mülakat sınavlarına ait tarihler aşağıda belirtilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı; gerekli gördüğünde, sınav tarihlerinde ve temin faaliyetleri ile ilgili diğer hususlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav faaliyet takviminde ve diğer hususlarda değişiklik yapıldığında, konu ile ilgili duyurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Başvuruların başlaması : 21 Ocak 2014

Başvuruların sona ermesi : 07 Şubat 2014

Yazılı sınav : 22 Şubat 2014

Yabancı Dil Puanı Olmayan Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Sınavı : 08 Mart 2014

Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi (FKDT)

ve Mülakat Sınavı : 10-14 Mart 2014

Sağlık raporu alma süreci : Nisan-Mayıs 2014

b. Kılavuzun tamamı okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

c. Adayların, Muvazzaf Subay başvuru faaliyetleri danışma adresi ve telefon numaraları:

Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Anıttepe Korgeneral Naci Tınaz Kışlası 06100 Anıttepe / ANKARA’dır.

Tel.: 312 456 3628 312 456 3629 312 456 3623

Telefon numaraları hafta içi 09.00 – 18.00 saatleri arasında aranabilir.

14. JANDARMA EĞİTİM/JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA ULAŞIM

a. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma Eğitim/Okullar Komutanlığı önünden geçmektedir.

b. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

DİKKAT! Jandarma Okullar Komutanlığına; sınav, kayıt kabul vb. için gelen adaylar; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan Jandarma Eğitim Komutanlığı 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adaylar kışlaya alınmayacaklardır.

 

Muvazzaf Subay Alımı

HABER BİLGİLERİ
Bu haber 16 Ocak 2014, 22:45 tarihinde Küçük Manşetler, Manşet, Son Dakika, SÖZLEŞMELİ PERSONEL, Sözleşmeli Personel Alıımları kategorisinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Haber 3.709 Kez Okunmuş..
PAYLAŞ
facebook Twitter Frienfeed Twitter Google
YORUM YAZIN

İsim :

E-posta:

WebSite:

Benzer Haberler

Güncel Sınav Haberleri İçin E Posta Aboneliği

E-mail adresinizi giriniz:

Yazarlarımız
Yorumlar
Anket
Eğitim Seviyeniz?
İlköğretim Öğrencisi
İlköğretim Mezunu
Lise Öğrencisi
Lise Mezunu
Önlisans Öğrencisi
Önlisans Mezunu
Lisans Öğrencisi
Lisans Mezunu
Diğer