GATA Sağlık Astsubay MYO

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu Ankara ilinde bulunmaktadır.

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (GATA) SAĞLIK ASTSUBAY

MESLEK YÜKSEK OKULU

 

1.    Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu Ankara ilinde bulunmaktadır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin (Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı) ihtiyaç duyduğu miktarda sağlık sınıfı muvazzaf astsubay yetiştiren, GATA Komutanlığı bünyesinde kurulmuş, ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren, parasız yatılı bir askerî yükseköğretim kurumudur.

 

2.    Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu iki yıl süre ile sadece Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği (Paramedik) programında ön lisans eğitimi vermektedir. Eğitim-öğretim faaliyetleri süresince öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır.

 

3.    Başarılı olan öğrenciler, eğitim-öğretim görmüş olduğu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programının (Paramedik) ön lisans diploması ile birlikte astsubay çavuş olarak mezun edilmektedir.

 

Astsubay Meslek Yüksek Okullarına öğrenci temin faaliyetleri her yıl hazırlanan ve internet ortamında yayımlanan başvuru kılavuzlarında belirtilen faaliyet takvimine göre icra edilmekte, başvurular belirlenen tarihlerde (Genellikle Nisan-Mayıs aylarında)  www.kkk.tsk.tr internet adresinden yapılmaktadır.

 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı sorumluluğunda öğrenci temini yapılan Astsubay Meslek Yüksekokullarına öğrenci temin faaliyeti aşamaları ve konuda açıklayıcı bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU ESASLARI

1.   Kimler başvurabilir?

(Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği 41’inci md.)

 

Astsubay Meslek Yüksek Okullarına;

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan başvuru kılavuzunda belirtilen kaynak lise ve dengi okullar ile bu okulların belirtilen alan/bölümlerinden sınavın yapıldığı yıl veya bir önceki yıl mezun olan adaylardan sınavla öğrenci alınmaktadır.

 

2.   Astsubay Meslek Yüksek Okullarına başvuran adayların başvuru koşulları nelerdir??

(Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği 44’üncü md. )

 

Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği’nde yer alan giriş koşullarını taşımalıdır.

 

 

3.   Öğrenim ile ilgili şartlar nelerdir?

 

              a.      Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan lise ve dengi okullardan sınavın yapıldığı yılda ikinci seçim aşaması sınavlarının başlangıç tarihine kadar mezun durumunda olmak veya dönemine bakılmaksızın bir önceki yıl içerisinde mezun olmak,

b.      Başvuru kılavuzunda belirtilen kaynak okullardan ve belirtilen alan/bölümlerinden mezun olmak,

c.      Aday öğrencilerin K.K. Astsubay MYO ve GATA Sağlık Astsubay MYO için sınavın yapıldığı yıl ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı(YGS)’ndan (Ham puana göre),

(1)       K.K. Astsubay MYO kapsamında; İşletme Yönetimi ve Teknik Programlar için YGS (1, 2, 3, 4, 5 ve 6),

(2)     GATA Sağlık Astsubay MYO için YGS (1 ve 2), puan türlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenecek baraj puanına eşit veya üstünde puan almış olmak (Aday adayları, her bir okul/bölüm için belirtilen puan türlerinden aldıkları en yüksek puana göre sıralanmaktadır.),

ç.      Yurt dışındaki okul mezunları için lise ve dengi okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak,

d.      Adaylar başvuru esnasında kaynak okul alanları uygun olduğu takdirde birden fazla başvuru yapabilmektedir,

e.     Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilmektedir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları ikinci seçim aşaması sınavlara kabul edilmektedir.)

 

         4.   Yaş ile ilgili şartlar nelerdir?

a.      En fazla 21 yaşında olmak, (Yaş hesaplaması; sınavın yapıldığı yıldan gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması ile hesaplanır. Örneğin; 1990 yılında doğanlar için        2011-1990=21 yaş).

b.      Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.

c.      Başvuruda bulunacak adayların yaşlarına göre istenen boy ve ağırlıkları TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olmalıdır. Boy ve kilo oranları tablosu başvuru kılavuzunda yayımlanmaktadır.

 

          5.   Sağlık ile ilgili şartlar nelerdir?

(Fakülte ve Yüksek Okullar, Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik 8’inci md. b fıkrası, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği, Hastalık ve Arızalar Listesi, 19, 25, 42, 45 ve 46’ncı md., Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği 44’üncü md. )

a.      TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin TSK askerî okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,

b.      Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak),

c.      Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,

ç.      Frengi vb. bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

d.      Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),

e.      Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,

f.       Derecesine bakılmaksızın (renk körlüğü, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak,

g.      Sevk edileceği asker hastanelerinden “ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren sağlık raporu almak.

 

         6.   Başvurular ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

 

Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu aday adayı olmak isteyenlerin, sınavın yapıldığı ÖSYS Aday Bilgi Formunun “Askerî okullara girme isteği” alanındaki kutucuğu işaretlemeleri gerekmektedir. Ancak bu işaretlemeyi yapmak ön kayıt için yeterli değildir. Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmek isteyen adayların, ayrıca www.kkk.tsk.tr internet adresinden Nisan-Mayıs aylarında ön kayıt başvurusu yaparak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. İnternet üzerinden başvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılmamaktadır.

İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmemekte ve dilekçelere cevap verilmemektedir.

Adaylar başvuru safhasında mezun oldukları okul türleri ve alanlarına göre K.K. Astsubay MYO ve GATA Sağlık Astsubay MYO’ya başvuruda bulunabilmektedir.

K.K.Astsb.MYO’ya başvuruda bulunmak isteyen adaylar mezun oldukları/olacakları okul öğrenim kolu, alan ve bölümleri dikkate alınarak teknik bölümler ve işletme yönetimi bölümü için YGS-1,   YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan (ham puan) en yüksek olanı esas alınarak sıralanmakta ve alınması planlanan aday sayısına bağlı olarak işletme yönetimi ve teknik bölümler programları için ayrı ayrı “Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı” belirlenmektedir.

GATA Sağ.Astsb.MYO’ya başvuruda bulunmak isteyen adaylar mezun oldukları/olacakları okul öğrenim kolu, alan ve bölümleri dikkate alınarak YGS-1 ve YGS-2 puan türlerinde aldıkları puanlardan (ham puan) en yüksek olanı esas alınarak sıralanmakta ve alınması planlanan aday sayısına bağlı olarak “Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı” belirlenmektedir.

 

         7.   Başvurusu kabul edilen adayların duyurusu nasıl yapılmaktadır?

 

YGS sonuçlarının açıklanması ve çağrı puanlarının belirlenmesini müteakip ikinci seçim aşaması sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmektedir. Bu adaylara posta ile herhangi bir belge gönderilmemektedir. Barajı aşan adayların isimleri ve hangi gün ikinci seçim aşaması sınavlarına katılacakları Haziran ayında K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.

YAZILI SINAV

1.   Yazılı sınav ne zaman yapılmaktadır?

 

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan YGS sınavı yazılı sınav yerine geçmektedir. Bu sınavdan KK.Astsb.MYO için YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6) ve GATA Sağ.Astsb.MYO için YGS (1, 2) puan türlerinde alınan en yüksek puan adayın puanı olarak alınmaktadır.

 

2.   Yazılı sınav aşamasında başarılı olan adaylar nasıl bir yol izlemelidir?

 

İkinci seçim aşama sınavları Temmuz-Ağustos aylarında K.K.K.lığınca adaylara duyurulacak sınav merkezinde yapılmaktadır. Sınavın yapıldığı yıl YGS puan türlerinden programlara göre K.K.K.lığınca ayrı ayrı tespit edilen asgari puanları alan adaylar Temmuz-Ağustos aylarındasırasıyla, ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik sınavı ve mülakat sınavına tabi tutulmakta, anılan aşamalarda başarılı olan adaylar sağlık muayenesi için Asker Hastanelerine sevk edilmektedir.İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI SINAVLARI:

 

1.   İkinci seçim aşaması sınavları hangi bölümlerden oluşmaktadır?

a.   Ön Sağlık Muayenesi

 

b.   Bedeni Yeterlilik Testi

 

c.   Mülakat

 

ç.   Sağlık Muayenesi, aşamalarından oluşmaktadır.

         2.   Ön Sağlık Muayenesi Nedir?

 

Görevli tabiplerce aday öğrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek boy ve kiloları ölçülmekte, ön sağlıkla ilgili koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilmektedir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adaylar diğer seçim aşamalarına katılamamaktadır.

3.   Bedeni Yeterlilik Testi Nedir?

        

         Adayların; çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyon durumunu tespit edecek testler uygulanmaktadır. Öğrenci adaylarının testlerden aldıkları dereceler nota dönüştürülmektedir. Astsubay Meslek Yüksek Okulları öğrenci adayları için uygulanacak test türleri ve standartlar başvru kılavuzunda belirtilmektedir. Bedeni yeterlilik testinde başarısız olan adaylar mülakata katılamamaktadır.

 

4.   Mülakat sınavı nedir?

 

Mülakat, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat, personel temininde adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

         5.   Hastane sağlık muayenesi nasıl yapılmaktadır?

 

Mülakatlar sonrasında başarılı olan adaylar sağlık muayenesi için hastaneye sevk edilmektedir. Hastane sağlık kurulu muayenesi sonucunda “Askerî Öğrenci Olur” kaydını içeren sağlık kurul raporu alanlar asil ve yedek listelerde puanlarına göre sıralamaya dâhil edilmektedir.

 

Sağlık muayenesi sonucunda elenen adaylara sağlık sonucuna itiraz etme hakkı tanınmaktadır. Bu hakkından yararlanmak isteyen adaylar bir başka askerî hastaneye sevk edilmektedir. İtiraz muayenelerinde geçmeleri durumunda sıralamaya dâhil edilmektedir.

 

6.   Değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

Adayların ön sağlık, bedeni yeterlilik testi ve mülakat aşamaları sonucunda; aldıkları bedeni yeterlilik testi puanının yüzde 15’i ile mülakat puanının yüzde 15’i, YGS puanının yüzde 70’ine (Ham puana göre) eklenerek, yeniden elde edilen sonuç puanına göre sıralanmaktadır.

 

Sağlık muayenesi dahil seçim aşamalarının tamamına tabi tutulmasına rağmen asil ve yedek aday listelerine giremeyen adayların okula kaydı yapılmamaktadır.

 

Şehit, malul gazi veya muharip gazi çocukları, tercih ettikleri ön lisans programında kendilerine ayrılan kontenjanlar için kendi aralarında sıralanmaktadır. Kendi puanıyla okula kayıt hakkı elde eden adaylar bu kontenjana dâhil edilmemektedir.

 

         7.   Sınav sonuçları ne zaman ve nasıl duyurulmaktadır?

  

Asil ve yedek aday isim listeleri www.kkk.tsk.tr Internet adresinde ilan edilmektedir. Bu nedenle adayların sınav sonuçlarını ilanlarda belirtilen tarihlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr internet adresinden takip etmeleri gerekmektedir.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

        

a.   Asil ve yedek adayların çağrılması, kayıt için gerekli belgelerin tamamlatılması ve kesin kayıtlarının yapılması ile ilgili faaliyetler, K.K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu, GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlıklarınca ayrı ayrı yürütülmektedir.

 

b.   Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek adayların kayıtları ilan edilen tarihlerde  K.K.Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı (BALIKESİR) ve GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı (ANKARA)nda yapılmaktadır.

 

c.   Asil ve yedek listede ismi olup kesin kayıt yaptırmayan veya yedek listede olup sıra gelmeyen adayların müracaat evrakı, sınav sonuçlarının ilan edilmesini müteakip en geç iki ay içerisinde K.K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu K.lığınca adreslerine iade edilmektedir.

İNTİBAK EĞİTİMİ

Sağlık muayeneleri tamamlanan ve kesin kayıtları yapılan öğrenciler okulda eğitim-öğretim yılının açılmasına kadar intibak eğitimine tabi tutulmaktadır. İntibak eğitimi öğrencilerin askerliğe uyum sağlayıp sağlayamayacaklarının değerlendirildiği bir eğitimdir. Bu eğitim süresince giyecek, yiyecek ve yatacak ihtiyaçları Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlıkları tarafından karşılanmaktadır. Askerliğe uyum sağlayamayacakları değerlendirilen öğrenciler elenmekte ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olma hakkını kaybeder. Başarılı olanlar İntibak Eğitimi sonunda törenle yemin ederek, Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olmaya hak kazanırlar.

HABER BİLGİLERİ
Bu haber 23 Mart 2012, 22:48 tarihinde ASTSUBAY M.Y.O., Gata Astsubay M.Y.O. kategorisinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Haber 3.255 Kez Okunmuş..
PAYLAŞ
facebook Twitter Frienfeed Twitter Google
ETİKETLER
YORUM YAZIN

İsim :

E-posta:

WebSite:

  1. kbra diyor ki:

    anestezi önlisans mezunuym gata sağlık myo greblrmiyim

Benzer Haberler
<

Güncel Sınav Haberleri İçin E Posta Aboneliği

E-mail adresinizi giriniz:

Yazarlarımız
Yorumlar
Anket
Eğitim Seviyeniz?
İlköğretim Öğrencisi
İlköğretim Mezunu
Lise Öğrencisi
Lise Mezunu
Önlisans Öğrencisi
Önlisans Mezunu
Lisans Öğrencisi
Lisans Mezunu
Diğer